Wójt Gminy Rzewnie Wiesław Chrzanowski wraz ze Skarbnik Gminy 1 lipca br. podpisali umowę z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie będącym liderem konsorcjum reprezentowanego przez: prof. nzw. dr hab. inż. Janusza Rymsza- zastępcę Dyrektora Instytutu na opracowanie procedur środowiskowych i koncepcji programowej budowy mostu przez rzekę Narew w miejscowości Nowe Łachy - Lubiel.
Jest to pierwszy etap sztandarowej inwestycji budowy przeprawy przez rzekę Narew który ma zakończyć się 31 marca 2021roku.
Po wydaniu decyzji środowiskowej kolejnym etapem będzie opracowanie projektu i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje