Gminne Centrum Kultury w Rzewniu prowadzi – określoną Statutem i Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – wszechstronną działalność w obszarze kultury. Prezentuje twórczość artystyczną, korzysta z dorobku twórców, aktywizuje mieszkańców gminy (dzieci młodzież, dorosłych), wychodzi naprzeciw ich duchowym potrzebom, jest kreatorem i rezonatorem kulturowych zmian. Człowiek tworzy kulturę, kultura wspólnotę, wspólnota tworzy gminę. Ten ciąg skutkuje silną identyfikacją człowieka z miejscem, określa tożsamość i poczucie przynależności. Oferta Gminnego Centrum Kultury uruchamia mechanizmy integracyjne i prospołeczne, łączy i aktywizuje. Fundamentem misji Gminnego Centrum Kultury jest otwartość. Instytucja nie pomija żadnej sfery aktywności artystycznej, kulturalnej i sportowej– wzmacnia je i kieruje do możliwie szerokiego grona odbiorców.
Misją Gminnego Ośrodka Kultury jest kreowanie zainteresowań kulturą i sztuką, animacja
i edukacja kulturalna oraz upowszechnianie lokalnych tradycji.

Oferujemy udział w zajęciach stałych i cyklicznych, a także spotkaniach, koncertach, spektaklach teatralnych, wernisażach, sesjach warsztatowych i projektach. Przygotowujemy do udziału w kulturze artystycznej i zapewniamy kontakt ze sztuką i artystami.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY
ZAPRASZAMY DO JEJ WSPÓŁTWORZENIA I WSPÓŁPRACY

Chcemy być miejscem pobudzającym lokalną aktywność, miejscem przerzucania mostów pomiędzy różnymi grupami mieszkańców. Czekamy na nowych partnerów, nowych uczestników i nowe propozycje.

 

Dodatkowe informacje